Příznak Brudzinského při meningitidě

Mezi příznaky meningitidy patří i tzv. Brudzinského manévr. Za normálních okolností člověk zvedne hlavu z podložky, dolní končetiny zůstávají položené. Provádíme-li u nemocného pasivní předklon hlavy přes jeho odpor, nastane reflexní pokrčení dolních končetin v kolenou.