Subdurální hematom

Žilní krvácení do prostoru mezi tvrdou plenu mozkovou a pavoučnici.