Fisura – puklina klenby lební

Puklina klenby lební.