Postup plodu při průchodu porodními cestami

Porod je vypuzení plodového vejce z děložní dutiny porodními cestami. Ve většině případů plod naléhá na porodní cesty hlavičkou. Hlavička se tak stává vedoucím bodem porodu. Vstupuje jako první do porodních cest a při průchodu porodními cestami se natáčí (postupně rotuje). Nejprve je v porodních cestách vidět záhlaví (hlavička prořezává), pak obličejová část. Hlavička provádí zevní rotaci, otáčí se o 90 doprava (k pravému stehnu rodičky). V tomto okamžiku se prořezává spodní a po něm horní ramínko. Tělíčko plodu následně velmi rychle z porodních cest vyklouzne.