Přiložení zaškrcovadla

Přiložení zaškrcovadla

Zaškrcovalo používáme pro zastavení krvácení z pažní nebo stehenní tepny, tam kde nelze zastavit krvácení jiným způsobem, například při ztrátových poraněních. Součástí vybavení sanity je zaškrcovalo s přezkou. Přezka slouží k utahování zaškrcovala.