Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami

Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami

Autotransfúzní poloha je poloha se zvednutými dolními končetinami kolmo k tělu.
Používá se při: