Poloha při poranění břicha

Poloha při poranění břicha

Poloha při poranění břicha je poloha vleže na zádech, kdy dolní končetiny jsou ohnuty v kyčlích a kolenou a jsou od sebe mírně oddáleny. Paty by se neměly dotýkat podložky. Tuto polohu lze využít i u postiženého v šoku (protišoková poloha).