Neodkladná kardiopulmonální resuscitace u dospělého

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace u dospělého

Detail správného přiložení dlaní zachránce na hrudník postiženého při masáži srdce u dospělého.
Dospělým se rozumí postižený starší 8 let.

Masáž provádíme oběma horními končetinami. Místem stlačení je střed hrudní kosti.