AED - Automatický externí defibrilátor

AED - Automatický externí defibrilátor

Automatický externí defibrilátor. Správné přiložení a zapojení defibrilátoru.