Hlavní tepny lidského těla

Hlavní tepny lidského těla

Přehled hlavních tepen lidského těla s vyznačením tlakových bodů.
Tepny slouží k rozvádění okysličené krve. Jejich stěny jsou silné a pružné.
Místa, kde lze hmatnou tepnu přitisknout ke kosti a zastavit tak přítok krve, nazýváme tlakovými body.