Přiložení tlakového obvazu

Přiložení tlakového obvazu

Nejčastějším způsobem zastavení krvácení je aplikace tlakového obvazu. Ten splňuje jak požadavky na krytí rány, tak i požadavek komprese krvácejících cév.
Nejvhodnější je hotový tlakový obvaz č. 3.