Třídění raněných

Třídění raněných

Ke třídění raněných na místě hromadné nehody se používá metodika START, která umožňuje rychlé rozdělení nalezených osob do čtyř skupin a zároveň určuje pořadí naléhavosti transportu.

  1. Stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředního ohrožení života
  2. Stavy odložitelné pomoci – další závažné stavy
  3. Stavy lehké – ostatní stavy poškození
  4. Mrtví