Polohování - Vypodložení celého těla 30° (Trendelenburgova poloha)