Skip Navigation Links > O projektu

O projektu

Předlékařská první pomoc do škol

Realizátor: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, www.zshk.cz

Celkové náklady projektu: 4 723 763,20 Kč

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Základní identifikační údaje projektu:

 • Operační program: CZ.1.07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Priorita: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Doba realizace: leden 2012 – prosinec 2014

Cíle projektu:

 • zajistit širokou nabídku vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti předlékařské první pomoci
 • zvyšovat informovanost a praktické dovednosti pedagogických pracovníků při záchraně lidského života
 • poskytnout školám metodickou pomoc a materiální zázemí pro nácvik PPP a realizaci projektových dnů
 • zřídit a provozovat metodické centrum PPP

Cílová skupina:

Všichni pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje.

Obsah projektu:

Ve škole žadatele bude zřízeno a provozováno metodické centrum předlékařské první pomoci, které bude prvním svého druhu v Královéhradeckém kraji. Bude poskytovat metodickou podporu pedagogům škol při zavádění výuky PPP v souladu s RVP, vybavovat pedagogy metodickými materiály, resuscitačními modely a pomůckami a zdravotnickým materiálem, příp. se bude přímo podílet na realizaci aktivit spojených s poskytováním PPP na školách.

Na činnost centra bude navázána nabídka vzdělávání pro pedagogy ve 3 typech kurzů:

 • 20hodinový akreditovaný kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky,
 • 40hodinový akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy,
 • 4hodinový supervizní kurz pro absolventy 20ti hodinového kurzu.

Cílovou skupinou jsou pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje, kteří získají kompetence správně a efektivně zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví a tuto dovednost budou přenášet na své žáky.

 

 

Název projektu

Multimediální první pomoc pro pedagogy
Multimedia First Aid for Pedagogical Staff

Celkové náklady projektu: 5 331 021,00 Kč

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Základní identifikační údaje projektu

 • Operační program: CZ.1.07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Priorita: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Doba realizace projektu: listopad 2008 – říjen 2011

Cíle projektu

 • Nabídnout atraktivní a vysoce účinný nástroj vzdělávání;
 • Vytvořit moderní multimediální výukový program s problematikou poskytování předlékařské první pomoci obsahující texty, videa, fotografie, schémata, animace;
 • V akreditovaném kurzu DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (rozsah 20 hodin) proškolit 500 pedagogických pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje;
 • Zvýšit dostupnost DVPP v oblasti předlékařské první pomoci možností organizovat kurzy přímo ve škole zájemce.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji.
  Každá škola bude mít možnost vyškolit všechny své pedagogy bez ohledu na svoji velikost a počet pedagogů. Jednotlivé kurzy budou maximálně pro 15 pedagogů, při vyšším počtu vyučujících proběhne v dané škole adekvátně více kurzů. Minimální počet účastníků v 1 kurzu je 6. Celkově předpokládáme, že proběhne asi 68 kurzů a bude vyškoleno minimálně 500 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení kraje. Počítáme s průměrnou naplněností 7-8 pedagogických pracovníků v 1 kurzu.
 • Žáci škol, kterým budou námi vyškolení pedagogové předávat informace o PPP v rámci výuky.
 • Učitelé odborných předmětů školy realizátora - autoři a lektoři.všech výstupů projektu
 • Tito učitelé naplňují obsah projektu: v roli autorů vytvářejí všechny výstupy projektu (texty, schémata, videa, animace, fotodokumentace) a v roli lektorů vyškolených v oblasti PPP Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje školí cílovou skupinu pedagogických pracovníků.

V čem je projekt inovativní

 • Praktičnost
  Kurzy DVPP budou prakticky zaměřené: účastníci se setkají s realisticky simulovanými jednotlivými typy poranění, které se naučí metodicky správně ošetřit. Praktický nácvik PPP bude realizován na nejmodernějších resuscitačních modelech s využitím elektroniky, které simulují širokou škálu skutečných úrazů a postižení, tím dávají předpoklad k efektivnímu využití získaných dovedností.
 • Odbornost
  Teoretická část výuky PPP bude podpořena erudovanými odborníky z klinické praxe z pracovišť ARO, JIP zabývajícími se problematikou dětí a dospělých. Řešení krizových situací bude vycházet z reálných situací s využitím kazuistik.
 • Atraktivnost
  Vytvořený vzdělávací materiál, který bude využíván při školeních, bude mít multimediální podobu – jeho součástí budou videa, animace, schémata, fotografie.
 • Využitelnost ve výuce
  Pedagogičtí pracovníci základních škol budou navíc vybaveni metodickými a pracovními listy, které jim umožní využít vytvořený multimediální program také při každodenní pedagogické práci s žáky.
 • Široká dostupnost
  Vytvořený vzdělávací materiál bude volně přístupný v prostředí internetu. Vzdělávání pedagogických pracovníků můžeme realizovat přímo na školách, odkud budou zájemci o vzdělávání – lektor dorazí za pedagogy, nikoliv naopak.
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít