Skip Navigation Links > O projektu > Partneři

Partneři

Předlékařská první pomoc do škol:

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné, aby vytvořené vzdělávací materiály byly ověřeny při výuce, a to na základních školách, které mají nejvyšší potřeby v této oblasti a je pro ně velmi obtížné realizovat podobný záměr vlastními silami.

V roli partnera je do projektu zapojena vždy jedna škola z každého okresu Královéhradeckého kraje:

  • Základní škola Karla Klíče Hostinné
  • Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín
  • Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
  • Základní škola T.G.MASARYKA, Náchod
  • Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

Partner bude ověřovat efektivitu metodických listů při výuce problematiky poskytování předlékařské první pomoci a také využívat pracovní listy pro žáky. Bude pracovat s internetovým multimediálním programem. Zároveň uplatní nabyté vědomosti i praktické dovednosti získané v kurzu DVPP při práci s žáky na své škole.

Své připomínky k vytvořeným materiálům a zkušenosti z práce s nimi poskytne jako zpětnou vazbu řešiteli projektu.

Pro realizaci ověřování bude partner vybaven nezbytným materiálním zajištěním v celkové hodnotě cca 80 000,-Kč.

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít