Centrum předlékařské první pomoci

Služby:

  • zapůjčení resuscitačních modelů na realizaci výuky, projektového dne atd.
  • dlouhodobá zápůjčka modelu pro pedagoga školy, který bude garantovat zavádění výuky předlékařské první pomoci ve škole
  • poskytnutí zdravotnického materiálu (resuscitační roušky, obinadla, trojcípé šátky aj.)
  • poskytnutí metodických listů pro práci s žáky
  • poskytnutí metodické pomoci našimi lektory při realizaci aktivit nácviku předlékařské první pomoci ve školách
  • realizace 4 hodinových kurzů Novinky v předlékařské první pomoci
  • metodická instruktáž správné techniky KPR

Kdy? každé úterý 13.00 – 17.00 nebo dle předchozí telefonické domluvy počínaje 1.4.2012
Kde? Komenského 234, Hradec Králové, budova zdravotnické školy, přízemí

Návštěva Centra:

  • kontaktujte Mgr. Blanku Kadeřávkovou (kader@zshk.cz, tel.: 495 075 215) nebo slečnu Martinu Kyksovou (tel.: 495 075 213)
  • domluvte předmět Vaší návštěvy
  • návštěvníkům centra z řad pedagogických pracovníků bude proplaceno jízdné na základě předložené jízdenky hromadné dopravy