Skip Navigation Links > O projektu > Kurzy - harmonogram > Typ 2 (40 hodin)

Zdravotník zotavovacích akcí

(rozsah 40 vyučovacích hodin)

Tento kurz seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informace pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě v souladu s přílohou č. 2 vyhl. 106/2001 sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého jsou oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě.

Kurz v celkovém rozsahu 40 hodin obsahuje:

Obsah Teorie Praxe Celkem
1. Základy stavby a funkce lidského těla 3   3
2. První pomoc - teoretická část 10   10
3. První pomoc - praktická část   14 14
4. Péče o nemocné 2 2 4
5. Základy zdravotnické dokumentace 1   1
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 2  1 3
7. Hygiena a epidemiologie 3   3
8. Základy záchrany tonoucích   2 2
Závěrečná zkouška      
Celkem počet hodin 21 19 40

Největší důraz je v rámci kurzu kladen na praktický nácvik předlékařské první pomoci. Nácvik resuscitace probíhá na resuscitačních figurínách novorozence, malého dítěte předškolního věku, staršího dítěte školního věku, dospívajícího a dospělého. Blok KPCR zaujímá největší hodinovou dotaci kurzu. Frekventanti se naučí používat automatický externí defibrilátor (AED). Postupy KPR odpovídají nejnovějšímu Guidelines (doporučené postupy resuscitace). V rámci praktického nácviku řeší účastníci i modelové situace, aby si ověřili schopnost správně se rozhodovat a správně postupovat při konkrétních případech, se kterými se mohou při výkonu role zdravotníka setkat.

Účastníci kurzu jsou teoreticky připravováni s podporou vzdělávacího materiálu umístěného v prostředí internetu: http://ppp.zshk.cz, kde mají veškeré kapitoly kurzu přehledně uspořádány a mohou je využívat i po ukončení kurzu pro své další vzdělávání.

Forma

 • Kurz
 • Podle potřeb zájemců kurz týdenní či víkendový.

Vzdělávací cíle

 • vybavit pedagogické pracovníky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní efektivně vykonávat roli zdravotníka
 • vnímat organizmus jako funkční celek, vysvětlit vztahy jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • posoudit aktuální stav a závažnost postižení, poskytnout předlékařskou první pomoc, kontaktovat zdravotnické zařízení
 • respektovat změny životních potřeb v době nemoci a pečovat o nemocného
 • evidovat dokumenty týkající se účastníků zotavovacích akcí
 • připravit zotavovací akci v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy

Hodinová dotace:

40 h prezenčně

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

20 učitelů (kapacita učebny); pedagogové všech typů škol bez ohledu na předmětovou aprobaci.

Plánované místo konání

 • odborná učebna první pomoci č. 403, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
 • jiné zařízení s kapacitou ubytování vybavené zázemím pro výuku a bazénem

Způsob vyhodnocení akce

Praktické vyřešení modelového úkolu. Test v rozsahu učiva kurzu.

Seznam termínů

 • kurz v termínu 22.-23.2. + 16.-17.3.2018, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, 22.02.2018
 • kurz v sobotních termínech 11.3.,25.3.,8.4. a 22.4.2017, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, 11.03.2017
 • kurz v termínu 25.-28.10.2016, , 25.10.2016
 • kurz v termínu 29.6. - 3.7.2015, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, 29.06.2015
 • kurz v termínu 1.4. - 5.4.2015, VOŠZ a SZŠ Hradec králové, 01.04.2015
 • kurz v termínu 25.10.-29.10.2014, , 25.10.2014
 • kurz v termínu 30.6. - 4.7.2014, Deštné, 30.06.2014
 • kurz v termínu 30.4. - 4.5.2014, Penzion Kohler, Deštné v Orlických horách, 30.04.2014
 • kurz v termínu 26.10. - 29.10.2013 pro ZŠ Pouchov HK, , 26.10.2013
 • kurz v termínu 24.10.-28.10.2013, Hradec Králové, 24.10.2013
 • 7.-12.7.2013 - kurz pro SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové, Lesana Špindlerův Mlýn, 07.07.2013
 • 14.-19.6.2013, , 14.06.2013
 • kurz v termínu 22.-25.10.2012, Aqua park Špindlerův Mlýn, 22.10.2012
 • kurz v termínu 25.-29.6.2012, VOŠZ Hradec Králové, 25.06.2012
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít