Skip Navigation Links > O projektu > Kurzy - harmonogram > Typ 3 (4 hodiny)

Novinky v poskytování předlékařské první pomoci

(rozsah 4 vyučovací hodiny)

Tento kurz je určen k zopakování a utvrzení znalostí a dovedností získaných v rámci akreditovaného kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Učitelé zopakují základní kroky předlékařské první pomoci, získají informace o novinkách v postupech předlékařské první pomoci. Kurz je teoreticko-praktický, tzn. 1,5 hodiny teorie a 2,5 hodiny praktického nácviku resuscitačních technik.

Obsah Teorie Praxe Celkem
1. Zajištění základních životních funkcí 1 2 3
2. Novinky v předlékařské první pomoci 0,5 0,5 1
Celkem počet hodin 1,5 2,5 4

Největší důraz je v rámci kurzu kladen na praktický nácvik předlékařské první pomoci. Nácvik resuscitace probíhá na resuscitačních figurínách novorozence, malého dítěte předškolního věku, staršího dítěte školního věku, dospívajícího a dospělého. Frekventanti si zopakují používání automatického externího defibrilátoru (AED). Postupy KPR odpovídají nejnovějšímu Guidelines z října 2010 (doporučené postupy resuscitace). V rámci praktického nácviku řeší účastníci i modelové situace.

Účastníci kurzu jsou teoreticky připravováni s podporou vzdělávacího materiálu umístěného v prostředí internetu: www.ppp.zshk.cz, kde mají veškeré kapitoly kurzu přehledně uspořádány a mohou je využívat i po ukončení kurzu pro své další vzdělávání.

Forma

Kurz

Vzdělávací cíle

 • zopakovat postupy předlékařské první pomoci
 • úspěšně provést resuscitaci
 • informovat o nových postupech v předlékařské první pomoci

Hodinová dotace

4 h prezenčně

Plánované místo konání

 • odborná učebna první pomoci č. 403, VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234
 • centrum pro předlékařskou první pomoc, VOŠZ a SZŠ
 • škola objednatele

Seznam termínů

 • SOŠ potravinářská Smiřice, 31.10.2013, Smiřice, 31.10.2013
 • VOŠ a SPŠ Jičín, Jičín, 29.08.2013
 • ZŠ Sever, Hradec Králové, Hradec Králové, 26.08.2013
 • SOŠ sociální Stěžery, , 01.02.2013
 • SOU Lázně Bělohrad, , 01.02.2013
 • Daneta Hradec Králové, , 29.10.2012
 • ZŠ Speciální, Jaroměř, Jaroměř, Palackého 142, 24.10.2012
 • DANETA Hradec Králové, , 21.05.2012
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít