Skip Navigation Links > Výuka > Dýchací systém > dechová nedostatečnost

Dechová nedostatečnost (respirační insuficience)

Definice

 • stav ohrožující život hypoxií = nedostatečným množstvím kyslíku v organizmu
 • neschopnost dýchacího systému udržet v arteriální krvi parciální tlak O2 nad 5 kPa a CO2 pod 9 kPa

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE

 • náhle vzniklý stav, který může být život ohrožující hypoxickým poškozením životně důležitých orgánů; dochází k posunu pH v rámci akutní respirační acidózy

CHRONICKÁ RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE

 • vleklý stav spojený s nedostatkem kyslíku v krvi (hypoxémie) a zvýšeným množstvím oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnie), s plicním emfyzémem, zbytněním pravé komory srdeční a renální kompenzací respirační acidózy při normálním pH

Příčiny

 • Akutní nedostatečnost
  • vdechnutí cizího tělesa
  • plicní embolie
  • epiglotitida
  • pneumotorax
  • inhalace toxických látek
  • popáleniny krku, hrudníku
  • útlum dechového centra při některých akutních otravách
 • Chronická nedostatečnost
  • chronické choroby srdce a plic
  • chronické selhávání levé komory srdeční
  • chronická obstrukční plicní nemoc
  • svalová dystrofie

Příznaky

 • Akutní nedostatečnost
  • subjektivní
   • dušnost
   • úzkost
   • neklid
   • bolest hlavy
  • objektivní
   • cyanóza
   • tachykardie
 • Chronická nedostatečnost
  • subjektivní
   • dušnost
   • bolest hlavy
   • nechutenství
   • úzkost
   • neklid nebo apatie
   • zmatenost
  • objektivní
   • cyanóza
   • tachykardie
   • kůže je teplá, opocená

První pomoc

 • volat 155
 • uvolnit dýchací cesty
 • udržet průchodnost dýchacích cest 
 • uložit nemocného do polohy vpolosedě
 • v případě aspirace cizího tělesa – vypuzovací manévry
 • v případě potřeby zahájit KPCR
 • sledovat fyziologické funkce
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít