Skip Navigation Links > Výuka > Závažné otravy

Závažné intoxikace (otravy)

K otravě dochází požitím většího množství jakékoliv látky s toxickým účinkem pro lidský organizmus.

Příčiny:

 • omyl – typický pro dětský věk, pracovní úraz – 10 %
 • sebevražedný pokus – 90 %

Diagnostika:

Při podezření na akutní intoxikaci si všímáme:

 • BARVY KŮŽE:
  • překrvená – alkohol
  • sytě červená – oxid uhelnatý, kyanid
  • namodralá – nitráty, tj. léky užívané při onemocnění srdce
  • bledá – olovo
  • žlutá – tetrachlor, fosfor, arzen, houby
 • PULZU:
  • tachykardie – zrychlený pulz – barbituráty
  • bradykardie – zpomalený pulz – opiáty, kardiotonika
  • nepravidelný pulz – antidepresiva
 • DÝCHÁNÍ:
  • tachypnoe – zrychlené dýchání
  • bradypnoe – zpomalené dýchání
 • VĚDOMÍ
 • PSYCHICKÝCH PŘÍZNAKŮ:
  • euforie, zmatenost, agresivita
 • SVALOVÉHO NAPĚTÍ:
  • snížené – opiáty, hypnotika
  • zvýšené – antidepresiva

První pomoc:

 • zkontrolovat životní funkce
 • snažit se zjistit, o jaký druh požité látky jde, a v jakém množství byla látka požita
 • volat 155
 • pokud je postižený při vědomí, snažit se vyvolat zvracení; zvracení nevyvoláváme při požití kyselin, zásad, čisticích prostředků a při obluzeném vědomí; zvratky je nutné zajistit pro toxikologický rozbor
 • pokud je postižený v bezvědomí a má zachovány životní funkce, je třeba jej uložit do Rautekovy zotavovací polohy
 • jestliže postižený nemá zachovány životní funkce, zprůchodnit dýchací cesty a zahájit neodkladnou resuscitaci
 • sledovat životní funkce
 • provádět protišoková opatření

 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít