Stavy spojené s cukrovkou (diabetem mellitem)

Definice:

= chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykemie)

Patogeneze:

DM 1. typu
Je charakterizován absolutním nedostatkem inzulinu. K tomuto jevu dochází v důsledku destrukce ß-buněk pankreatu autoimunitně vzniklým zánětem. Důsledkem této destrukce je posléze neexistence ß-buněk produkujících inzulin.
Tento typ se objevuje převážně v dětství a dospívání.

DM 2. typu
Je spojen s řadou dalších metabolických odchylek.
Postihuje nejčastěji osoby s nadváhou a obézní. Objevuje se s rodinným výskytem u dospělých osob, nejčastěji mezi 35. - 45. rokem.
Porušena je zejména první fáze sekrece inzulinu. Hyperglykemie je výrazem porušené schopnosti ß-buněk reagovat na zvýšení plazmatické glukózy a je výrazem nedostatku inzulinu na receptorech cílových orgánů.

(PDF Diabetes (karta učitele)) (PDF Hypoglykemické koma (karta pro mladšího žáka)) (PDF Hypoglykemické koma (karta pro staršího žáka))

(Video První pomoc při závažných stavech spojených s dětským diabetem) (Video Zkušenosti rodičů diabetických dětí se školou) (Video Vnímání hypoglykemie dítětem)