Skip Navigation Links > Výuka > Diabetes mellitus

Stavy spojené s cukrovkou (diabetem mellitem)

Media

Definice:

= chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykemie)

Patogeneze:

DM 1. typu
Je charakterizován absolutním nedostatkem inzulinu. K tomuto jevu dochází v důsledku destrukce ß-buněk pankreatu autoimunitně vzniklým zánětem. Důsledkem této destrukce je posléze neexistence ß-buněk produkujících inzulin.
Tento typ se objevuje převážně v dětství a dospívání.

DM 2. typu
Je spojen s řadou dalších metabolických odchylek.
Postihuje nejčastěji osoby s nadváhou a obézní. Objevuje se s rodinným výskytem u dospělých osob, nejčastěji mezi 35. - 45. rokem.
Porušena je zejména první fáze sekrece inzulinu. Hyperglykemie je výrazem porušené schopnosti ß-buněk reagovat na zvýšení plazmatické glukózy a je výrazem nedostatku inzulinu na receptorech cílových orgánů.

Diabetes (karta učitele) Hypoglykemické koma (karta pro mladšího žáka) Hypoglykemické koma (karta pro staršího žáka)

První pomoc při závažných stavech spojených s dětským diabetem Zkušenosti rodičů diabetických dětí se školou Vnímání hypoglykemie dítětem
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít