Skip Navigation Links > Výuka > Šokové stavy

Šokové stavy

Šok

Akutní periferní oběhové selhání s nedostatečným tkáňovým prokrvením s nástupem generalizované buněčné hypoxie.
Šok je jeden z nejdramatičtějších stavů bezprostředně ohrožujících život.

Šokové stavy

Definice

 • Nejzávažnější akutní hemodynamická porucha.

Příčina

 • Porucha prokrvení tkání s nedostatečným okysličením buněk s poškozením jednotlivých orgánů.

Patofyziologie

Makrohemodynamické změny
Snížený minutový srdeční výdej způsobuje hypotenzi (nízký krevní tlak). Hypotenze stimuluje katecholaminy, které vyvolají vazokonstrikci (zúžení cév). Periferní vazokonstrikce pomáhá udržet krevní tlak a srdeční výdej – dochází k tzv. centralizaci krevního oběhu. Nejdříve nastupuje poškození způsobené nedostatečným prokrvením tkání v oblasti kůže, podkoží, kosterního svalstva; následně jsou poškozeny tkáně ledvin, žláz s vnitřní sekrecí, jater, mozku, plic, srdce.

Příznaky ve fázi centralizace oběhu

 • bledá, chladná, mramorovaná, cyanotická kůže
 • snížená náplň krčních žil
 • hypotenze
 • zrychlený pulz (tachykardie)
 • zrychlené dýchání (tachypnoe)
 • snížená tvorba moče až zástava tvorby moče a močení (oligurie až anurie)

Mikrohemodynamické změny
Mikrohemodynamické změny probíhají na periferii cévního řečiště.

 1. fáze kompenzace
  V kapilárním řečišti dochází ke snížení tlaku a průtoku krve.
 2. fáze dekompenzace
  Z důvodů dlouhodobě působící vazokonstrikce nastupují anaerobní procesy, rozvíjí se autolýza. Tato fáze končí úplným metabolickým a energetickým rozvratem a vede k selhávání orgánů.

Příznaky ve fázi dekompenzace

 • cyanóza akrálních oblastí (promodrání prstů končetin, ušních boltců, rtů, brady)
 • šedá, mramorovaná kůže
 • tep na periferii špatně hmatný
 • lepkavý, studený pot
 • neklid, apatie, ztráta vědomí
 • selhávání krevního oběhu a dýchání
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít