Skip Navigation Links > Výuka > Diabetes mellitus > hypoglykemie

Hypoglykémie

Media
 • - nízká hladina cukru v krvi, jejímž důsledkem jsou závažné subjektivní a objektivní příznaky
 • - stav se rozvíjí velmi rychle, během několika minut, bez varovných signálů

Příčiny:

 • nedostatečný příjem potravy po podání inzulinu
 • podání nadměrné dávky inzulinu, event. perorálních antidiabetik (PAD)
 • nadměrná fyzická zátěž
 • dlouhodobé hladovění
 • vyčerpání
 • podchlazení
 • alkohol

Může se vyskytnout i u nediabetiků.

Příznaky:

 • subjektivní
  • neklid s pocitem hladu
  • nervozita, podrážděnost, nesoustředěnost, zmatenost
 • objektivní
  • tachykardie
  • studený pot
  • třes rukou

První pomoc – při vědomí: Hypoglykémie

 • co nejdříve dodat tělu cukr – 3-5 kostek cukru, slazený nápoj (džus, coca-cola)
 • sledovat fyziologické funkce
 • pátrat po průkazu diabetika
 • nenechávat nemocného bez dozoru
 • v případě potřeby volat 155

První pomoc – při bezvědomí:

 • volat 155
 • nepodávat nic per os
 • aplikovat glukagon – pokud má nemocný u sebe a zachránce je poučený o aplikaci nebo je zdravotníkem
 • protišoková opatření
 • stabilizovaná poloha – při zachování životních funkcí
 • nenechávat nemocného bez dozoru
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít