Skip Navigation Links > Výuka > Srdce a cévy > infarkt myokardu

Akutní infarkt myokardu

Media

Definice

 • Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá z důvodů uzávěru koronární tepny.
 • Rozsah nekrózy závisí na velikosti uzavřené tepny, době trvání uzávěru, na fyzické zátěži v době vzniku infarktu.

Příčiny

 • trombus vznikající z ruptury aterosklerotického plátu, který narušil nesmáčivý povrch cévy
 • embolus
 • spazmus
 • aterosklerotický plát samotný
 • poranění nebo zánět koronární tepny (zřídka)

Patogeneze

 • úplná, přetrvávající trombóza koronární tepny
 • uzavření koronární tepny vede k nekróze myokardu

Příznaky

 • Subjektivní
  • bolest za hrudní kostí, která je silná, pálivá, krutá, šokující (pozor! Nemusí být vůbec přítomná)
  • bolest je trvalá, nereaguje na podání nitrátů
  • úzkost, strach ze smrti
  • nevolnost, zvracení
  • pocit nedostatku vzduchu
 • Objektivní
  • bledost
  • pocení
  • dušnost
  • bradykardie
  • zvýšená náplň krčních žil

První pomoc

 • volat 155
 • úlevová poloha – vpolosedě s pokrčenýma nohama
 • podat nitráty – pokud je má postižený u sebe
 • zajistit přívod vzduchu
 • zklidnit postiženého
 • sledovat stav vědomí
 • čekat na příjezd zdravotnické záchranné služby
 • Transport pacienta s akutním koronárním syndromem
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít