Léky používané v PNP

Medikamentózní léčba v PNP má značná omezení. Vybírají se léky, které jsou vhodné k léčbě akutních příhod.

Léky mají plnit následující požadavky:

  • rychlý nástup účinku a snadná příprava
  • bezpečná terapeutická šíře
  • dlouhá doba použitelnosti
  • stabilita při expozici světlu
  • bez místně dráždivých účinků
  • rychlé odbourávání z organizmu
  • bez hypersenzitivních reakcí
  • snadná skladovatelnost

V převážné většině případů se léky v PNP aplikují intravenózně (do žíly), případně intraoseálně (do kosti). Jiné přístupy se využívají spíše výjimečně.

Léky musí být přehledně uloženy v přenosném pohotovostním kufru nebo batohu v ampuláriích. Ve vozidle zůstává určitá záloha léků pro okamžité doplnění pohotovostního zavazadla.

Vybavení léky musí respektovat vyhlášku MZ ČR č. 51/1995 Sb., která určuje minimální povinné vybavení jednotlivých typů mobilních prostředků. Většina pracovišť má vybavení léky s ohledem na místní zvyklosti a potřeby širší.

Podávání léků laiky:

Laik může pouze podat nemocnému předepsané léky, které má nemocný u sebe, např. nitroglycerin či koronarodilatační léky ve spreji kardiakům, vazodilatační sprej astmatikům.

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít