Skip Navigation Links > Výuka > Gynekologie > porod

Překotný porod

Media

K neočekávanému porodu může dojít náhle, spontánně, kdekoliv a kdykoliv. Za překotný porod označujeme takový porod, který proběhne do 3 hodin od odtoku plodové vody nebo začátku pravidelných děložních stahů.

Fyziologické těhotenství trvá zhruba 40 týdnů.

Překotný porod probíhá rychle a není častý.

Fáze porodu

1. doba porodní (otevírací)

Začíná pravidelnými kontrakcemi – křečovými bolestmi. Jejich intervaly se zkracují. Dochází k odtoku plodové vody. Tato doba trvá několik hodin (3-12 hodin).

První pomoc:

 • zjistit informace:
  • kolikátý je to porod
  • jaký týden těhotenství
  • jak časté jsou kontrakce
  • zda odtekla plodová voda
 • volat 155
 • rodičku uložit na klidné místo do polohy v polosedě s roztaženými dolními končetinami
 • pokud odtekla plodová voda, rodička nesmí chodit
 • rodičce svléknout nezbytně nutný oděv
 • připravit si pomůcky:
  • jednorázové rukavice
  • prostěradlo na podložení rodičky
  • vložky
  • plenu
  • přikrývku
  • čisté ručníky na zabalení dítěte
  • tkanice na podvázání pupečníku
  • nůžky na přestřižení pupečníku
  • sterilní čtverce na krytí pupečníku
  • igelitový sáček na placentu
 • pokud je možnost - tkanice a nůžky vyvaříme kvůli prevenci infekce
 • sledovat dech a tep rodičky, ozvy plodu – za ideální situace jsou 120-150/min

2. doba porodní (vypuzovací)

Začíná v okamžiku, kdy je děložní hrdlo zcela roztaženo. Hlavička tlačí na dno pánevní a tím nutí rodičku tlačit. Tato doba trvá několik minut až 1 hodinu. Postup plodu při průchodu porodními cestami

První pomoc:

 • rodička se uchopí za kolena a předkloní hlavu
 • při kontrakci zadrží dech a tlačí
 • objeví-li se hlavička, je třeba ji přidržet v ručníku, netahat za ni a čekat, až provede zevní rotaci
 • po porození hlavičky se objeví ramínka dítěte a poté se porodí celé dítě
 • zdravý novorozenec se nadechne a začne křičet; pokud dítě nekřičí, je třeba zkontrolovat průchodnost dýchacích cest, případně zahájit KPCR – viz KPCR novorozence
 • provést dvojitý podvaz pupečníku a mezi podvazy pupečník přestřihnout
 • pupečník ze strany dítěte krýt sterilními čtverci
 • novorozence zabalit a přiložit k matce

3. doba porodní (k lůžku, porod placenty)

Do 30 minut od porození dítěte dojde k porodu placenty.

První pomoc:

 • vyzvat rodičku, aby zadržela dech a zatlačila
 • za placentu netahat
 • porozenou placentu vložit do sáčku a odeslat s rodičkou

4. doba (poporodní)

Nastupuje 2-3 hodiny po porodu. Vzniká riziko krvácení.

První pomoc:

 • rodičku opláchnout a rodidla krýt vložkou
 • kontrolovat krvácení rodičky
 • kontrolovat podvaz pupečníku
 • Model k nácviku porodu
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít