Skip Navigation Links > Výuka > Alergické reakce > anafylaktický šok

Anafylaktický šok

Definice:

Vzniká jako přímý následek bouřlivé imunitní reakce organizmu.

Reakce antigen-antilátka způsobí vytvoření nebo uvolnění vysoce aktivních mediátorů (histamin, serotonin, bradykinin) z buněk. Jejich vlivem dochází k rozšíření (dilataci) tepének při současném zúžení postkapilárních žil. Následkem cévní dilatace a jejich přeplnění krví je oddělení, přestup části krve do periferie a tím snížení krevního návratu žilami. Současně přítomná porucha propustnosti cévní stěny, způsobená mediátory, je základní příčinou vzniku otoku tkání, úniku tekutiny do mezibuněčného prostoru, s možnou tvorbou puchýřů.

Anafylaktický šok je tedy okamžitá odpověď jedince na podání alergenu. Nejčastěji k němu dochází po podání cizorodých bílkovin a po bodnutí hmyzem. Po podání alergenu se jedinec hroutí ihned nebo během několika minut za příznaků oběhového selhání. Postižený nejprve pociťuje nevolnost, tíhu na prsou a v zádech, nastávají mžitky před očima, studený pot, bledost, mrazení. Poté se postižený hroutí do bezvědomí. Tep je nehmatný, krevní tlak neměřitelný, zastavuje se dech a srdeční činnost. Pomoc se musí dostavit ihned.

Příčiny:

• bodnutí hmyzem - nejčastější příčina
• aplikace léku (antibiotika-PNC, léky proti bolesti, hormony, kontrastní látky apod.)
• očkovací látky, séra
• potraviny - méně časté (kiwi, ananas, jahody a jiné druhy ovoce, ořechy, mořské plody, vejce, mléko, mák atd.)

Příznaky:

 • rychlý rozvoj, postižený je ohrožený na životě!!!
 • Subjektivní příznaky:
  • svědění, pálení kůže (dlaně, třísla, ušní boltce)
  • pálení rtů
  • postižený má pocit cizího tělesa v krku, hůře dýchá a polyká
  • pocit na zvracení, křeče v břiše, průjem
  • poruchy vidění, mžitky před očima
  • bušení srdce
  • hučení v uších
  • neklid, malátnost, mrazení
 • Objektivní nález:
  • zarudnutí, otok kůže, kopřivka, otok rtů a jazyka
  • vlhká, opocená kůže, promodrávání
  • dušení se sípáním a pískáním
  • zvracení, průjem
  • hypotenze, tachykardie, tachypnoe
  • porucha vědomí
  • rozšířené zorničky
  • zástava dechu a oběhu

První pomoc:

 • urychleně volat 155!!!
 • podle stavu je třeba uložit postiženého do vodorovné polohy se zdviženými dolními končetinami nebo do polohy vsedě (při otoku hrdla a ztíženém dýchání), při poruše vědomí a riziku aspirace do stabilizované nebo Rautekovy polohy
 • při silném otoku jazyka, ztíženém dýchání a modrání postiženého je nutné udržet průchodný vstup do průdušnice – záklon hlavy, řídit se instrukcemi záchranářů
 • nedávat nic pít
 • sledovat pulz, dech
 • přikrýt postiženého
 • v případě zástavy dechu a oběhu zahájit KPR
 • alergik s rizikem vzniku anafylaktického šoku nosí při sobě autoinjektor s adrenalinem - po aplikaci adrenalinu dojde ke zvýšení krevního tlaku a zlepší se prokrvení tkání

Vždy volejte 155!

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít