Skip Navigation Links > Výuka > Alergické reakce > alergie na léky

Lékové alergie

Media

Téměř každý lék může vyvolat alergickou reakci. Při prvním podání léku dojde k senzibilizaci (vzniku přecitlivosti) a organizmus začne vytvářet proti podanému léku protilátky, při následných dávkách se již může objevit alergická reakce.

Druhy alergických reakcí podle intenzity:

  • mírné reakce (ve většině případů): vyrážky, kopřivka, svědění očí a kůže
  • závažnější reakce: dušnost, hvízdavý dech, otok rtů, jazyka a obličeje, hrtanu, dochází k dušení
  • nejzávažnější reakce: celková reakce – anafylaktický šok (dušnost, kopřivka, motání hlavy, zmatenost, rychlý a nepravidelný pulz, bušení srdce, nízký krevní tlak, bolesti břicha, zvracení, průjem, postupně ztráta vědomí, smrt

Dělení alergických reakcí dle doby, za kterou reakce nastane:

  • okamžité
    • nejdéle do hodiny od podání léku (např. pacient si vytváří protilátky po podání antibiotika, při dalším podání stejného antibiotika dojde již k alergické reakci, která se rozvine během několika minut po podání a může nastat anafylaktický šok)
  • oddálené
    • vzniknou za týden i déle po podání léku

První pomoc:

u celkové reakce neprodleně volat 155 (dále viz kapitola „Anafylaktický šok“)
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít