Skip Navigation Links > Výuka > Šokové stavy > hypovolemický šok

Hypovolemický šok

Definice

 • Hypovolemický šok vzniká z důvodu ztrát cirkulujícího objemu krve.

Příčina

 • ztráta krevní nebo tkáňové tekutiny při úrazech se zevním nebo vnitřním krvácením
 • popáleniny

Závažnost šoku závisí na objemu a rychlosti krevní ztráty, na věku, zdravotním stavu postiženého před úrazem. Pomalejší ztráty organizmus toleruje lépe než ztráty rychlé.

 • Šok hypovolemicko-hemoragický
  Vzniká ztrátou cirkulujícího objemu mimo krevní řečiště z důvodu poranění tepenného a žilního systému s následkem rychlé a velké krevní ztráty.
 • Šok hypovolemicko-nehemoragický
  Vzniká důsledkem ztráty tkáňové tekutiny nebo vody do extracelulárního a extravaskulárního prostoru. Důvodem bývá výrazná dehydratace.

První pomoc

 • zavolat ZZS 155
 • zastavit krvácení
 • zamezit ztrátám tepla postiženého
 • zajistit dostatečný klid
 • protišoková poloha vleže na zádech se zvednutými končetinami
 • sledovat životní funkce - vědomí, dýchání
 • obnovit a stabilizovat základní životní funkce
   
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít