Skip Navigation Links > Výuka > Šokové stavy > popáleninový šok

Popáleninový šok

Popáleninový šok vzniká v důsledku rozsáhlého popálení povrchu kůže.

Šok se rozvíjí v důsledku

 • úniku tkáňové tekutiny do mezibuněčného prostoru v popálené kůži a podkoží, svalech a jiných tkáních
 • zvýšené kapilární propustnosti u rozvinutého popáleninového šoku s hypoxií a metabolickým rozvratem (acidóza).

Závažnost a prognóza závisí na těchto faktorech:

 • stupeň popálení
 • rozsah popálení
 • lokalizace popálení
 • základní onemocnění postiženého
 • jiná zranění – polytrauma, intoxikace
 • aktuální metabolický stav v době popálení
 • poskytnutí první pomoci

První pomoc

 • zavolat ZZS 155
 • odstranit vyvolávající příčinu, pokud to lze
 • zamezit ztrátám tepla postiženého
 • zajistit dostatečný klid
 • protišoková poloha
 • sledovat životní funkce
 • obnovit a stabilizovat základní životní funkce
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít