Skip Navigation Links > Výuka > Závažné otravy > otrava alkoholem

Intoxikace (otrava) alkoholem

Media

Definice:

Akutní stav, který je způsoben nadměrným požitím alkoholu. Intoxikace alkoholem

Hladinu alkoholu v těle zjišťujeme podle hladiny alkoholu v krvi.

 • LEHKÁ OTRAVA: 0,5-1 promile
 • STŘEDNÍ OTRAVA: 1-2 promile
 • TĚŽKÁ OTRAVA: 2-3 promile

Příznaky:

 • subjektivní: ztráta zábran, amnézie – dočasná ztráta paměti, malátnost
 • objektivní: zápach alkoholu z úst, porucha koordinace, nízký krevní tlak – hypotenze, porucha vědomí

První pomoc:

 • kontrolovat životní funkce - tep, dech, vědomí
 • při těžké intoxikaci volat 155
 • je-li postižený při vědomí, je třeba vyvolat zvracení
 • pokud je postižený v bezvědomí a má zachován krevní oběh a dýchání, je třeba jej uložit do Rautekovy zotavovací polohy
 • pokud je postižený v bezvědomí, nedýchá a nehmatáme pulz, je nutno zprůchodnit dýchací cesty a zahájit neodkladnou resuscitaci
 • provádět protišoková opatření 5T
 • Otrava alkoholem (karta učitele) Otrava alkoholem (karta pro staršího žáka)

 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít