Skip Navigation Links > Výuka > Závažné otravy > otrava drogami

Otravy drogami

Media

INTOXIKACE OPIOIDY

Heroin, Morfin
Příznaky:
subjektivní: nevolnost, euforie, pocit klidu
objektivní: zvracení, útlum dýchání, porucha koordinace, porucha vědomí

INTOXIKACE KANABINOIDY

Kanabinoidy

Marihuana, Hašiš
Příznaky:
subjektivní: euforie, halucinace, nevolnost
objektivní: zvracení, nízký krevní tlak, kolapsové stavy, zrychlený pulz

INTOXIKACE HYPNOTIKY, SEDATIVY

Hypnogen, Stilnox, Lexaurin, Oxazepam
Příznaky:
subjektivní: celkový útlum CNS, ospalost
objektivní: apatie, dlouhotrvající spánek, útlum dechového centra, porucha vědomí, nízký krevní tlak

INTOXIKACE HALUCINOGENY

LSD, lysohlávky, durman
Příznaky:
subjektivní: halucinace, palpitace, znovuprožívání halucinací, úzkost
objektivní: zrychlený pulz, nadměrné pocení, poruchy koordinace, poruchy vědomí

INTOXIKACE ORGANICKÝMI ROZPOUŠTĚDLY

toluen, trichloretylen
Příznaky:
subjektivní: euforie, ztráta zábran, halucinace, bolest hlavy
objektivní: zvracení, apatie, neschopnost reálného úsudku, útlum CNS, porucha vědomí, nízký krevní tlak

INTOXIKACE KOKAINEM

Kokain
Příznaky:
subjektivní: euforie, ztráta zábran, zvýšené sebevědomí, ztráta potřeby spánku a odpočinku, halucinace
objektivní: zvracení, útlum CNS, zrychlený pulz, zvýšený krevní tlak, pocení

INTOXIKACE PSYCHOSTIMULANCII

Pervitin
Příznaky:
subjektivní: euforie, snížený pocit hladu a žízně, zvýšená sebedůvěra, úzkost
objektivní: neklid, agresivita, zvýšený krevní tlak, zrychlený pulz, křeče

První pomoc:

  • zkontrolovat životní funkce
  • snažit se zjistit, o jaký druh požité látky jde, a v jakém množství byla látka požita
  • volat 155
  • pokud je postižený v bezvědomí a má zachovány životní funkce, je třeba jej uložit do Rautekovy zotavovací polohy
  • jestliže postižený nemá zachovány životní funkce, zprůchodnit dýchací cesty a zahájit neodkladnou resuscitaci
  • sledovat životní funkce
  • provádět protišoková opatření
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít