Skip Navigation Links > Výuka > Oční a ORL > poranění nosu

Poranění nosu

Druhy poranění nosu:

 • poranění měkkých částí
 • poranění nosní kostry
 • kombinace obou poranění

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest
  • obtížné dýchání
 • objektivní:
  • krvácení
  • otok
  • deformace

První pomoc:

 • zajistit dýchání – předklon hlavy, dýchání ústy
 • krýt krvácení
 • provádět protišoková opatření
 • podle závažnosti stavu transportovat do zdravotnického zařízení

KRVÁCENÍ Z NOSU

Mezi nejčastější příčiny patří mechanické násilí při napadení, sportu.

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest
 • objektivní:
  • krvácení

První pomoc:

 • postiženého posadit, předklonit mu hlavu
 • na zátylek a čelo přiložit studený obklad
 • krev nechat vytékat, postižený dýchá ústy
 • pokud je postižený v bezvědomí, je třeba jej uložit do polohy na boku
 • kontrolovat životní funkce
 • podle závažnosti stavu postiženého transportovat do zdravotnického zařízení nebo volat 155
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít