Skip Navigation Links > Výuka > Oční a ORL > úrazy oka

Úrazy oka a jejich ošetření

Media

Poranění oka a jeho okolí může být samostatné, příp. bývá součástí polytraumat.

Poranění mechanickými vlivy

Poranění spojivek, cizí tělísko v oku

Příznaky:

 • pálení
 • řezání
 • slzení
 • svírání víček
 • světloplachost

První pomoc:

 • palcem a ukazovákem rozevřít víčka, prohlédnout dolní víčko jeho oddálením
 • horní víčko prohlédnout tzv. everzí (otočením) víčka a odstranit cizí tělísko navlhčenou štětičkou, navlhčeným okrajem čistého kapesníku nebo provést výplach První pomoc v očním lékařství

Poranění rohovky

Příznaky:

 • pocit cizího tělíska pod víčkem
 • pálení
 • řezání
 • slzení

První pomoc:

 • výplach oka
 • lehké překrytí oka
 • zajistit odborné ošetření

Tupá poranění oka

Příznaky:

 • bolest
 • otok
 • hematom víček
 • oko nelze otevřít

První pomoc:

 • postižené oko překrýt
 • zajistit odborné ošetření

Poranění chemickými látkami - Poleptání oka

Příčina:

 • poleptání kyselinou, louhem

První pomoc:

 • rychlý výplach postiženého oka dostatečným množstvím vody
 • přiložit obvaz
 • odborné lékařské ošetření
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít