Skip Navigation Links > Výuka > Gynekologie > gynekologie > úrazy v gynekologii

Úrazy v gynekologii

1. ÚRAZY VNITŘNÍCH ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Příčiny:

 • pády, tupé údery do břicha, autonehody

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest podbřišku
 • objektivní:
  • zhoršené vědomí
  • příznaky šoku - zrychlený pulz, nízký krevní tlak

První pomoc:

 • postiženou uložit do úlevové polohy
 • volat 155
 • provádět protišoková opatření
 • nepodávat žádné jídlo ani tekutiny kvůli možnému operačnímu zákroku

2. Úrazy zevních ženských pohlavních orgánů

Úrazy, ke kterým dochází nejčastěji při pádech rozkročmo na tvrdé předměty.

Příčiny:

 • u děvčátek při hře, tělesné výchově – pád na kladinu, na úzké sedlo kola atd.
 • pády z výšky
 • traumatické sexuální praktiky
 • znásilnění

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest
 • objektivní:
  • viditelné krvácení
  • otevřené rány

První pomoc:

 • poraněnou položit na záda
 • přistupovat k ní šetrně, klidně
 • ránu krýt sterilními čtverci
 • provádět protišoková opatření a podle závažnosti stavu zajistit transport do zdravotnického zařízení nebo volat 155
 • kontrolovat životní funkce a krvácení
 • u násilných činů (včetně pouhého podezření) platí oznamovací povinnost policii ČR
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít