Skip Navigation Links > Výuka > Děti > aspirace

Aspirace (vdechnutí)

Media

Definice:

Aspirace je vdechnutí pevného tělesa nebo tekutiny do dýchacích cest, které může způsobit částečný nebo úplný uzávěr dýchacích cest v oblasti horních i dolních dýchacích cest.

Původ aspirátu:

 • zvracení (zvratky, krev, hlen, sliny)
 • potraviny (oříšky, kousky mrkve, jablka, luštěniny, suché pečivo, pecky z třešní apod.)
 • tekutiny
 • hračky nebo jiný pevný materiál (drobné součástky autíček, stavebnice, tuha od pastelek, mince apod.)

Příznaky:

 • Částečná obstrukce dýchacích cest
  • ztížené dýchání
  • suchý dráždivý kašel
  • neklid, úzkost
 • Úplná obstrukce dýchacích cest
  • náhlé dušení, silný kašel
  • barva kůže v obličeji je červená, postupně promodrává (cyanotická)
  • vpadávání jugula a mezižebří
  • sesouvá se k zemi
  • do 2 minut ztrácí vědomí
  • nastává dechová i srdeční zástava

První pomoc:

První pomoc bez dechové a srdeční zástavy

 • zhodnotit situaci
 • provést úder mezi lopatky (Gordonův manévr), vyčistit dutinu ústní
 • navázat komunikaci a snažit se uklidnit postižené dítě
 • zkontrolovat dutinu ústní, dech, pulz
 • volat 155

První pomoc v případě dechové a srdeční zástavy

 • volat 155
 • zprůchodnit dýchací cesty (provést úder mezi lopatky, vyčistit dutinu ústní)
 • zahájit resuscitaci (podrobný postup viz KPR)
 • pokud se u dítěte obnoví základní životní funkce:
  • novorozence uložit do drenážní polohy, dítě uložit do zotavovací polohy
  • kontrolovat životní funkce
  • Set na koniopunkci
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít