Skip Navigation Links > Výuka > Děti > dehydratace

Dehydratace

Media

Definice: ztráta a nedostatek vody v organizmu

Kromě čisté vody se z těla mohou ztrácet i ionty sodíku, draslíku, chloru a dalších.
Výkyvy v zadržení a ztrátě vody probíhají tím bouřlivěji, čím jsou děti mladší.

Příčiny:

 • nedostatečný příjem tekutin
 • nadměrné pocení
 • zvracení
 • průjmové onemocnění
 • chronické poruchy výživy
 • poruchy ledvin
 • cukrovka
 • diabetes insipidus, tj. žíznivka

Příznaky:

U kojenců

 • propadlá fontanela
 • úbytek hmotnosti
 • hluboké dýchání
 • plynatost
 • snížení až vymizení kožního napětí (turgoru)
  Vyšetření kožního turgoru provádíme pomocí dvou prstů, do kterých uchopíme a následně vytáhneme a pustíme kůži na bříšku dítěte. Řasa s normálním obsahem vody se rychle vyrovná a vrátí do původní polohy. Při sníženém obsahu vody se vyrovnává pomalu, při těžké dehydrataci setrvává až 2 minuty.
 • porucha funkce ledvin (malá tvorba moče)
 • nejtěžším příznakem je porucha krevního oběhu - šedá chladná kůže, halonované oči, (tj. našedlé kruhy kolem očí, oči široce otevřené, upřené do prázdna, bez mrknutí), obličej propadlý, vyděšeného vzhledu, sliznice suché, rudé, pulz zrychlený, tlak krve nízký
 • porucha centrálního nervového systému (apatie až bezvědomí, svalová hypotonie nebo hypertonie, křeče)

U větších dětí

 • snížené kožní napětí
 • snížené svalové napětí
 • hluboké dýchání
 • plynatost
 • porucha funkce ledvin (oligurie, anurie)
 • porucha krevního oběhu (chladná našedlá kůže, suché sliznice, zrychlený pulz, snížený tlak krve)
 • porucha centrálního nervového systému (apatie až bezvědomí, hypertonie až svalové křeče)

První pomoc:

 • podávat nápoje ústy podle věku a stavu vědomí dítěte
 • teplota v místnosti i oblečení se řídí podle příčiny dehydratace
 • co nejdříve zajistit prohlídku dítěte lékařem
 • v případě apatie, eventuálně bezvědomí dítěte, sledovat životní funkce a neprodleně přivolat RZP 155 Transport dítěte s monitoringem
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít