Cévní mozkové příhody

Definice:

= postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve - ischemií nebo krvácením

Etiologie:

1) ISCHEMIE

(Animace Ischemická cévní mozková příhoda)
 

Příčiny:

 • embolie (embolus pochází ze srdce, bleskový začátek)
 • trombóza (vzniká na podkladě aterosklerózy, vyvíjí se pomalu)

2) HEMORAGIE

(Animace Hemoragická cévní mozková příhoda)

Příčiny:

 • ruptura mozkové tepny
 • ruptura cévní výdutě - aneuryzmatu

Představují třetí nejčastější příčinu úmrtí v České republice.
Jsou akutním projevem cévního onemocnění mozku nebo kardiovaskulárního aparátu.

Příznaky:

ZÁVISÍ NA POSTIŽENÉ ČÁSTI MOZKU.

 • subjektivní
  • bolesti hlavy
  • zhoršené vidění
  • problémy s myšlením, zmatenost
 • objektivní
  • potíže s chůzí
  • poruchy řeči – afázie
  • problémy s rovnováhou a koordinací
  • poruchy vědomí až bezvědomí
  • poruchy pohybového aparátu – ochrnutí
  • ochrnutí ve tváři – pokles ústního koutku, nedovření oka

První pomoc:

 • volat 155 – nepodceňovat příznaky
 • sledovat vitální funkce
 • provést orientační neurologické vyšetření (stisk ruky, zuby vycenit, vypláznout jazyk, zornice)
 • uložit nemocného do polohy v polosedě nebo do úlevové polohy
 • nenechávat nemocného bez dozoru
 • uklidnit nemocného, mluvit s ním
 • v případě zástavy dechu nebo krevního oběhu zahájit KPCR