Bezvědomí

Příznaky:

 • postižený nereaguje na běžné podněty – na oslovení ani na bolestivé podněty
 • reakce zornic na osvit je negativní
 • postižený leží v pasivní poloze, tělo je bezvládné, člověk je zhroucen na podložce
 • kořen jazyka zapadá vlastní vahou k zadní stěně nosohltanu a uzavírá dýchací cesty

Příčiny:

 • zástava krevního oběhu
 • porucha dýchání
 • úrazy (poranění hlavy, úraz elektrickým proudem, těžké popáleniny, tonutí atd.)
 • otravy
 • onemocnění – epilepsie, infekční onemocnění mozku, cukrovka

První pomoc při bezvědomí:

 • pokus o navázání kontaktu
  • slovní reakce – Slyšíte mě? Otevřete oči! Podívejte se na mě! Co se vám stalo?
  • motorická reakce – reakce na bolestivý podnět (např. štípnutí), pokud člověk nereaguje, je v bezvědomí
 • volat 155
 • otočit postiženého na záda s podporou hlavy (prevence dalšího poranění)
 • zhodnotit dýchání
 • při selhání dýchání zahájit kardiopulmonální resuscitaci
 • provést orientační celkové vyšetření postiženého (vyloučení dalších závažných poranění – krvácení, zlomeniny)
 • uložit postiženého do stabilizované polohy při zachování životních funkcí
 • průběžně kontrolovat životní funkce
 • protišoková opatření – ticho, teplo – postižený nesmí ležet na studené podložce, přikrýt
 • nenechávat postiženého bez dozoru

(Foto Poloha na boku) (PDF Bezvědomí (karta učitele)) (PDF Bezvědomí (karta pro mladšího žáka)) (PDF Bezvědomí (karta pro staršího žáka))