Skip Navigation Links > Výuka > Neurologie > epilepsie

Epilepsie

Media

Definice:

= záchvatovité neurologické onemocnění projevující se opakovaným výskytem epileptických záchvatů

Patogeneze:

Epileptický záchvat je projevem závažné poruchy činnosti mozku.
Jedná se o elektrochemickou a metabolickou poruchu v určité části nervových buněk. Může se projevovat poruchami vědomí, vnímání a křečemi.
Rozlišujeme záchvaty GENERALIZOVANÉ (postihující celé tělo) a PARCIÁLNÍ (lokalizované na určitou část těla).

Příznaky: Epileptický záchvat

 • subjektivní
  • záchvatu může předcházet AURA (předzvěst):
   • senzitivní (svědění, mrtvění)
   • zraková, sluchová, chuťová
   • psychická (nespavost, podrážděnost)
   • viscerální (bušení srdce, tlak v útrobách, stahování v břiše)
 • objektivní
  • náhlá ztráta vědomí
  • pád na zem
  • nejdříve křeče tonické
  • oční bulby stočeny ke straně
  • bledost střídá cyanóza
  • asi po 30 vteřinách křeče klonické – prudké záškuby celého těla
  • pěna u úst – zvýšená tvorba slin, pokousání jazyka
  • může dojít k pomočení, pokálení

První pomoc:

 • volat 155
 • chránit nemocného před poraněním
 • odstranit z okolí nebezpečné předměty
 • podložit hlavu např. svetrem, polštářem
 • uvolnit těsný oděv (např. kravatu), rozepnout košili
 • nesnažit se mechanicky zabránit křečím, nevkládat nic do úst, neotvírat ústa
 • sledovat čas záchvatu, nenechat nemocného bez dozoru
 • sledovat vitální funkce
 • jakmile křeče povolí – kontrola vitálních funkcí, kontrola dutiny ústní a uložit nemocného do stabilizované polohy
 • protišoková opatření – ticho, teplo
 • nemocný po nabytí vědomí usíná, může být také zmatený, neklidný, agresivní, mít amnézii
 • Epilepsie (karta učitele) Epilepsie (karta pro mladšího žáka) Epilepsie (karta pro staršího žáka)
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít