Skip Navigation Links > Výuka > Ostatní chirurgie > pokousání psem

Pokousání psem

Media

Definice:

Rána tržná nebo tržně zhmožděná, většinou se hojí s komplikacemi.

Příčiny:

 • špatná výchova psa – pes je neovladatelný, bez košíku, bez vodítka apod.
 • strach psa
 • dráždění psa, nešikovné uchopení, ubližování (většinou děti)

Pes má ke kousnutí vždy důvod. Většinou nejprve štěká, vrčí, ukazuje zuby, má zježenou srst u kořene ocasu a podél páteře, pobíhá v kruzích apod.

Charakteristické znaky úrazů kousnutím:

 • jedná se většinou o ránu tržnou nebo tržně zhmožděnou, někdy může mít charakter rány bodné (záleží na síle skusu, stavu chrupu, velikosti psa)
 • část kůže a podkoží někdy chybějí
 • rána silně krvácí
 • může dojít k traumatické amputaci prstů, nosu, ucha, skalpaci vlasové části aj.
 • nejčastějším místem je obličej, krk, horní končetiny, lýtko
 • téměř vždy jsou rány infikované a špatně se hojící

Pozor!!!

Pes, který způsobil otevřené poranění na kůži, musí být do 24 hodin vyšetřený veterinárním lékařem bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl v posledním roce očkovaný proti vzteklině. Majitel je povinen doručit k ošetřujícímu lékaři potvrzení o platném očkování. Za 5 dní se provádí kontrolní vyšetření.

Pokud se nepodaří zajistit totožnost zvířete, bude napadený sledován na infekční klinice. V případě uhynutí zvířete je nutné speciální vyšetření, majitel musí toto vyšetření umožnit.

Vzteklina po projevení klinických příznaků je onemocnění u člověka smrtelné!!!

Vzteklina – je onemocnění zvířat přenosné na člověka. Virus vztekliny je vylučován slinami nakaženého zvířete. Inkubační doba se udává 2-8 týdnů, může trvat i déle.
U člověka se onemocnění projevuje postižením CNS. Rabdovirus způsobuje encefalitidu. Po fázi únavy, psychomotorických změn a teplot vznikají bolestivé křeče polykacího svalstva a svalstva hrtanu. Vždy končí smrtí.

První pomoc:

 • ránu je třeba řádně vymýt mýdlovým roztokem nebo dezinfekčním prostředkem
 • ošetřit krvácení tlakovým obvazem, pokud je k dispozici lékárnička, použít sterilní krytí a pracovat v rukavicích
 • zajistit transport k odbornému vyšetření
 • jedná-li se o silné krvácení a rozsáhlé devastační poranění - volat 155
 • sledovat fyziologické funkce
 • zklidňovat postiženého, zajistit klid i v okolí
 • zamezit ztrátám tepla – použít k přikrytí bundu, deku apod.
 • pocit žízně tlumit svlažováním rtů
 • s pokousanou končetinou zbytečně nehýbat
 • k zajištění agresivního psa volat polici
 • Pokousání zvířaty (karta učitele)Pokousání zvířaty (karta pro mladšího žáka)Pokousání zvířaty (karta pro staršího žáka)
   
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít