Skip Navigation Links > Výuka > Ostatní chirurgie > tonutí

Tonutí

Media

U dětí do 15 let patří mezi nejčastější příčiny smrti.

Definice utonutí:

Tonutí je akutní dechová nedostatečnost vyvolaná dušením při neprůchodnosti dýchacích cest s následným těžkým poškozením funkce plic.

Při tonutí ve sladké vodě, která je hypotonická vzhledem ke krevní plazmě, dochází k přesunům tekutiny z plicních sklípků do krevního oběhu, dochází k přetížení krevního oběhu, k rozpadu červených krvinek.

Při tonutí ve slané vodě, která je hypertonická, je voda nasávána z krevního oběhu do plic, tím způsobí plicní otok.

Při masivní aspiraci vody je však ve všech případech bezprostředním život ohrožujícím faktorem nedostatek kyslíku v krvi.

Příčina:

 • průnik vody do dýchacích cest

Příznaky:

 • panický strach, nepravidelné dýchání, postupná zástava dechu
 • ztráta vědomí
 • modrošedé zabarvení rtů a boltců
 • opuchlé rty
 • dochází k srdeční zástavě

První pomoc při tonutí:

 • topícího co nejrychleji vytáhnout z vody, záchrance musí být dobrý plavec, aby ho topící se nestáhl pod vodu
 • neodstraňovat vodu z plic – je to ztráta času
 • zkontrolovat dutinu ústní, vyčistit od řas, bahna atd.
 • postiženého v bezvědomí se zachovalými životními funkcemi (dech, pulz) je nutné uložit do Rautekovy nebo stabilizované polohy, volat 155, přikrýt dekou nebo osuškou, částí oděvu a vyčkat na příjezd RLP; stále kontrolovat životní funkce, pozor při zvracení – mohlo by dojít k aspiraci
 • u postiženého v bezvědomí, který nedýchá a nemá srdeční akci, je třeba okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci – vyčistit dutinu ústní, začít se srdeční masáží a umělým dýcháním v poměru 30 : 2  Neodkladná kardiopulmonální resuscitace u dospělého Umělé dýchání pomocí resuscitační masky
 • resuscitace se provádí až do příjezdu posádky ZZS nebo do vyčerpání zachránce
 • obnoví-li se životní funkce, je důležité uložit postiženého do Rautekovy polohy Stabilizovaná polohaa zajistit protišoková opatření (zklidňovat, zajistit teplo), udržovat průchodné dýchací cesty Resuscitace po utonutí
 •  Tonutí (karta učitele) Tonutí (karta pro mladšího žáka) Tonutí (karta pro staršího žáka)
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít