Skip Navigation Links > Výuka > Ostatní chirurgie > uštknutí zmijí

Uštknutí zmijí obecnou

Media

Definice:

Jde o dvě bodné ranky vedle sebe, kterými se do těla postiženého dostane hadí jed. Zdravý jedinec není uštknutím zmije ohrožen na životě.

Příznaky:

 • dvě drobné ranky, jejich okolí je zarudlé 
 • u oslabeného jedince nebo u dětí může mít dramatický průběh
 • do 30 minut po uštknutí se objeví otok v místě poranění, bolestivost a následné zduření mízních uzlin (maximum do 48 hodin po uštknutí)
 • během 60 minut se může objevit bolest břicha, průjem, zvracení a arteriální hypertenze

Těžší postižení:

 • generalizovaný otok s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře
 • pozor na anafylaxi!
 • nejnebezpečnější projev otravy – vazomotorický kolaps s poklesem TK, poruchou vědomí, studeným potem a cyanózou
 • v nejzávažnějších případech dochází až k rozvoji šoku s bezvědomím
 • uzdravení trvá 1-3 týdny, po dobu několika měsíců mohou přetrvávat bolestivost a otoky

První pomoc:

 • zajistit transport k odbornému vyšetření, případně volat 155
 • zklidnit postiženého
 • imobilizovat končetinu (většinou se jedná o končetinu)
 • ránu dezinfikovat a překrýt
 • sledovat fyziologické funkce
 • transportovat vleže
 • místo uštknutí se NEZAŠKRCUJE, NEPROŘEZÁVÁ, NEVYSÁVÁ, NEVYPALUJE!!! 

Uštknutí zmijí (karta učitele) Uštknutí zmijí (karta pro mladšího žáka) Uštknutí zmijí (karta pro staršího žáka)

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít