Skip Navigation Links > Výuka > Psychiatrie > reakce na stres

Akutní reakce na stres

Patří k neurotickým poruchám. Jedná se o závažnou poruchu přechodného trvání bez předcházející psychické poruchy. Představuje bezprostřední reakci na závažný stres (psychický, fyzický). Odezní během několika hodin nebo během několika dní. Na poruchu může být částečná i úplná amnézie (ztráta paměti).

Trvání ovlivňuje zranitelnost jedince a jeho schopnost zvládat stres.

Příčina:

 • mimořádně stresující životní zážitek (živelné pohromy, úraz, přepadení, znásilnění)
 • významná životní změna (ztráta blízkých, požár v domácnosti)

Příznaky:

 • zúžené vnímání, vědomí a pozornost
 • neschopnost pochopit situaci, pacient může být i dezorientován
 • stažení se do sebe až stupor (nadměrná strnulost a ztuhlost), ale i hyperaktivita nebo agitovanost (tělesný neklid)
 • obvykle jsou přítomny vegetativní příznaky (tachykardie, pocení, zčervenání)

První pomoc:

 • posoudit závažnost situace
 • vyhledat lékaře, případně volat 155
 • zajistit pacientovi klidné, nerušené prostředí
 • nenechávat pacienta samotného
 • nechat pacienta, aby vyjadřoval svoje emoce
 • vyjádřit pochopení a porozumění pro situaci a chování pacienta
 • ujistit, že jsme mu nablízku a připraveni pomoci
 • hovořit klidně, uvolněně, ale jistě, krátkými větami, základní informace zopakovat, nepřetěžovat jej
 • nechat větší prostor pro sdělení pacienta
 • věnovat pozornost somatickým potížím pacienta, event. se na ně taktně dotázat
 • všímat si vegetativních projevů (př. tachykardie, pocení)
 • zajistit fyzickou pohodu (teplo, suchý oděv), dát přednost tlumenému osvětlení
 • mít na paměti možnost vzniku hyperaktivity a agitovanosti
  • pacienta se snažit uklidnit
  • dle vyvíjejicího se neklidu a úzkosti uplatnit prvky komunikace s neklidným a úzkostným pacientem
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít