Skip Navigation Links > Výuka > Psychiatrie > mánie

Mánie

MANICKÁ FÁZE, BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA - MANICKÁ FÁZE

Duševní stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností a zvýšenou aktivitou, trvající více dní. Bývá součástí maniodepresivní psychózy.

Příznaky:

 • zvýšená hovornost, aktivita, myšlenkový trysk
 • snížená potřeba spánku
 • změna chování (často riskantní)
 • velké sebevědomí
 • často se dopouští excesů (v sexuálním chování, konzumaci alkoholu), bezhlavě nakupuje
 • může mít psychotické příznaky (bludy, halucinace)

První pomoc v akutní fázi:

 • ojediněle vyhledá pomoc sám (nemá náhled nad svým onemocněním) nebo společně s rodinou
 • častěji je nutné volat 155 (např. při impulzivním chování, odbržděném sexuálním chování, bezúčelné hyperaktivitě)
 • snažit se získat pacienta ke spolupráci
 • hovořit klidně, používat jasné, stručné fráze
 • nenechat se strhnout k hádce, nepřistoupit na manipulativní chování pacienta
 • stanovit hranice – co je a není v dané chvíli přijatelné
 • celý hovor vést uvolněně, směrovat ke spolupráci
 • dotázat se na případná onemocnění (i na diabetes mellitus), dodržování diety a užívání léků
 • zajistit si dosažitelnost pomoci, jsou-li přítomny halucinace, bludné projevy, rezonance (předrážděnost, pohotovost k agresivním projevům), hostilita (nepřátelské chování), hněv, neochota ke spolupráci, může dojít až k napadení přítomných – v tom případě postupovat podobně jako u agresivního pacienta)
 • průběžně sledovat verbální a neverbální projevy pacienta
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít