Skip Navigation Links > Výuka > Psychiatrie > deprese

Deprese

Duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Může se vyskytnout samostatně, někdy se střídá s opakem (mánií).

Příznaky:

 • • smutná nálada, úzkost
 • • ztráta zájmů
 • • poruchy spánku (zejména časné ranní probouzení)
 • • pokles energie (neschopnost starat se o domácnost, o sebe sama, nedokáže vstát z lůžka)
 • • snížená sebedůvěra, výčitky vůči vlastní osobě
 • • poruchy chuti k jídlu
 • • myšlenky na konec života

První pomoc:

 • posoudit závažnost situace
 • volat 155 – popsat situaci
 • ujistit pacienta, že je v bezpečí
 • zajistit klidné, nerušené prostředí
 • neponechat pacienta samotného
 • hovořit uvolněně, klidně, přátelsky
 • ponechat pacientovi prostor na jeho vyjádření
 • vyjádřit pochopení pro jeho prožívání, situaci
 • být trpělivý
 • ujistit pacienta, že mu chceme pomoci
 • zjistit, zda pacient prožívá úzkost
  • pokud ano, zjistit míru úzkosti
  • při výrazné úzkosti mít na paměti možnost náhlého a neočekávaného vzniku psychomotorického neklidu až raptu (výbuch zuřivosti), suicidálního jednání
 • taktně zjistit hloubku depresivního myšlení pacienta (přemýšlel pacient o tom, že by si ublížil?)
  • pokud ano, ohleduplně zjistit závažnost v jednání (přemýšlel pacient o tom, jak by si mohl ublížit?)
  • zjistit, zda již v této dané situaci jednal (např. požil větší množství léků)
  • poskytnout první pomoc podle toho, co nám pacient sdělil (např. vyvolat zvracení)
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít