Skip Navigation Links > Výuka > Řetězec přežití > celkové vyšetření

Celkové vyšetření postiženého

Media
 • jde o posouzení a zhodnocení subjektivních a objektivních příznaků postiženého
 • tyto příznaky podávají informace o závažnosti stavu

Postup při vyšetřování Otočení z břicha na záda

1. posouzení stavu základních životních funkcí

a) zjištění stavu vědomí

 • pokus o navázání kontaktu > hlasitě ho oslovit
 • pokud postižený nereaguje > provést bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku)

b) zjištění dýchání a kontrola dýchacích pohybů

 • poslechem > zachránce přiloží ucho k nosu a ústům postiženého
 • pohledem > sleduje dýchací pohyby hrudníku (zvedání a klesání)

c) zjištění srdeční činnosti

 • pohmatem > na krční tepně = karotidě (maximálně 10 vteřin)

2. vyšetření oblasti, kde postižený udává obtíže (bolest, brnění, mravenčení)

3. rychlé celkové dovyšetření postiženého

 • pořadí: hlava – krk – páteř – hrudník – břicho – horní končetiny – dolní končetiny

Fyzikální vyšetření postiženého

1. pohled

 • dýchací pohyby
 • barva kůže
 • krvácení
 • cizí tělesa
 • chování postiženého
 • výraz obličeje
 • kašel
 • poloha a nepřirozený tvar těla nebo jeho částí
 • aktivní hybnost končetin, křeče
 • zvracení 

2. poslech

 • sténání, chrčení, křik – spontánní projevy postiženého
 • odezva postiženého na oslovení a manipulaci
 • dýchací šelesty

3. pohmat

 • vyšetření základních životních funkcí
 • reakce postiženého na dotek
 • bolestivost při pohmatu
 • zlomeniny kostí – nepřirozená poloha a pohyblivost částí končetin
 • teplota kůže
 • citlivost, lepkavý pot, studený pot

4. čich

 • abnormální zápach z dechu postiženého
  • aceton – u diabetika
  • alkohol – u opilého člověka
 • jiný zápach na místě nehody
  • spálenina
  • plyn, benzín, chemikálie
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít