Skip Navigation Links > Výuka > Řetězec přežití > resuscitace dětí

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Media

Postup při základní neodkladné kardiopulmonální resuscitaci u dětíResuscitace juniora

  • jednotný postup kardiopulmonální resuscitace u dítěte postiženého náhlou zástavou oběhu v souladu s aktuálními doporučenými postupy Evropské rady pro resuscitaci
  • dítětem se rozumí postižený mladší 8 let, nejedná se o novorozence
  • KPR má přednost před tísňovým voláním, tzn. že zachránce nejprve zahájí resuscitační postup (cca 1 minutu) a poté volá na tísňovou linku 155; po nahlášení situace na tísňovou linku pokračuje v KPR do příjezdu ZZS 
  • postup:

Postup při základní neodkladné kardiopulmonální resuscitaci u novorozenceResuscitace novorozence

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít