Skip Navigation Links > Výuka > Řetězec přežití > zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

Media
 • jedná se o uvolnění nebo zprůchodnění dýchacích cest v rámci obnovení spontánního dýchání nebo před zahájením umělého dýchání

Základní opatření pro zajištění průchodnosti dýchacích cest- bez pomůcek

1. otevření a vyčištění dutiny ústní

 • odstranění nečistot, včetně vyjmutí umělého chrupu
 • pevné předměty odstraňovat pouze tehdy, jsou-li zřetelně vidět a lze je uchopit nebo podebrat ohnutým prstem

2. záklon hlavy

 • slouží k uvolnění dýchacích cest (hlavně při zapadnutí jazyka) Resuscitace - Uvolnění dýchacích cest
 • postup:
  • jednou rukou tlačit na čelo
  • druhou rukou zdvíhat bradu (tah za bradu)
 • u malých dětí je záklon hlavy malý až žádný
 • při podezření na poranění krční páteře je záklon hlavy kontraindikován; není však důvodem pro nezahájení neodkladné resuscitace

3. Heimlichův manévr (stlačení nadbřišku)Resuscitace- Heimlichův manévr

 • používá se při obstrukci dolních cest dýchacích cizím tělesem u dospělých
 • nedoporučuje se ho provádět u dětí, těhotných a obézních
 • postup:
  • zachránce stojí za postiženým, který je v mírném předklonu
  • obejmout postiženého kolem trupu
  • jednu ruku sevřenou v pěst umístit pod mečovitý výběžek
  • druhou rukou ji uchopit
  • prudce zatlačit nadbřišek postiženého vzhůru směrem k bránici
 • mít na paměti možnost poranění nitrohrudních a nitrobřišních orgánů

4. úder mezi lopatkyResuscitace - Úder mezi lopatky

 • provádět celou plochou dlaně a opakovat 3-5krát
 • poloha u dospělého
 • poloha u malého dítěteUchopení kojence při úderu mezi lopatky
  • položit na předloktí bříškem dolů a hlavičkou níže
  • rukou obejmout krček, hlavičku držet lehce pootočenou na stranu, ústa jsou otevřená
  • úder provést plochou 4 prstů přiměřenou silou Úder mezi lopatky
 • poloha u většího dítěte
  • položit dítě na stehno do polohy bříškem dolů a hlavou níže
  • držení je stejné
  • úder mezi lopatkami vést celou plochou dlaně

Umělé dýchání z plic do plic:Umělé dýchání pomocí resuscitační masky

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít