Skip Navigation Links > Výuka > Urgentní medicína > organizace PNP

Přednemocniční neodkladná péče (PNP)

Media

PNP je odborná zdravotnická péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a jejich předání do zdravotnického zařízení. Medicínský obor, jehož náplní je poskytovat PNP, se nazývá Urgentní medicína. PNP jako odborná a profesionální péče je zabezpečována specializovanými profesionálními zdravotnickými pracovníky (lékaři a zdravotnickými záchranáři). Pro poskytováním PNP v ČR jsou zřizována k tomuto účelu specializovaná zdravotnická zařízení, která se označují jako zdravotnické záchranné služby (ZZS).

PNP je poskytována při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého,
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
 • působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
 • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

PNP je poskytována na místě vzniku náhlého onemocnění či úrazu (a během transportu a při předání). Proto je zde řada odlišností při poskytování této zdravotní péče na rozdíl od drtivé většiny ostatní zdravotní péče (ambulantní, nemocniční,…).

Mezi tyto odlišnosti patři:

 1. Vyrozumění (výzva) k poskytnutí péče
  Probíhá v ČR vždy telefonicky a to na národním tísňovém čísle 155. Tísňové číslo 112 neslouží primárně k výzvě k poskytnutí PNP, neboť operátor linky 112 není zdravotník a nedisponuje ŽÁDNOU zdravotnickou posádkou, kterou by mohl vyslat a MUSÍ proto předat informaci na linku 155. O poskytnutí či neposkytnutí PNP a o nejvhodnější formě poskytnutí PNP rozhoduje operátor tísňové linky 155. Dispečink ZZS
 2. Zdravotní péče za pacientem (nikoliv pacient za zdravotní péčí).
  Poskytovatel PNP musí disponovat mobilními prostředky k dopravě zdravotnických týmů za pacientem a také k přepravě pacienta do zdravotnického zařízení. V ČR jsou to automobily, vrtulníky Spolupráce pozemní záchranné služby Podvěs pod vrtulníkem I. Příprava pacienta na transport v podvěsu I. Příprava pacienta na transport v podvěsu II. Interiér vrtulníku LZSa výjimečně na vodních nádržích i lodě. Raritní je v ČR využití vlaku v nedostupných lokalitách Děčína. V zahraničí jsou využívány také bicykly, motocykly či letadla.
 3. Rychlost
  Rychlost dosahu PNP je organizována s ohledem na stav pacienta. PNP (urgentní péče) nesnese odkladu a proto všechny fáze musí být prováděny adekvátně urgentnímu stavu pacienta, tedy rychle. Od rychlého zpracování výzvy a rozhodnutí zda je potřeba PNP či nikoliv, po vyslání zdravotnických pracovníků, co nejrychlejší příjezd na místo (s ohledem na bezpečnost posádky), rychlá diagnostika stavu a orientace v problému, nezbytné léčebné zásahy (rozhodnost). Pokračování resuscitace během transportu Zajištění dýchacích cest v terénu záchranáři Nácvik vyprošťování zraněného z nepřístupného terénu
 4. Spolupráce s nezdravotnickými složkami záchranného systému
  V řadě případů je při poskytování PNP nutná spolupráce s nezdravotnickými složkami. Jedná se zejména o Hasičský záchranný sbor, Policii České republiky a Horskou službu. Spolupráce IZS u těžké dopravní nehody Spolupráce IZS Spolupráce složek IZS Spolupráce IZS Vyhledávání oběti pod lavinou I. Vyhledávání oběti pod lavinou II.
 5. Volba směřování pacienta
  Je velmi důležitá a zásadní s ohledem na stanovenou diagnosu a stav pacienta. Rozhodně již neplatí, že pacient je směřován do nejbližší nemocnice. V řadě případů je nutné a z odborného hlediska nezbytné směřovat pacienta tam, kde je možnost poskytnout adekvátní a pokud možno definitivní léčbu. Platí to zejména o akutních srdečních infarktech, u závažných poranění, u závažných popálenin a u cévních mozkových příhod). Předání pacienta na emergency I. Předání pacienta na emergency II.

Vlastní medicínské postupy (léky, diagnostické a terapeutické prostředky aj.) jsou již shodné s nemocniční léčebnou péčí. Diagnostické prostředky se postupně rozšiřují o měření laboratorních hodnot ze vzorku krve a zobrazovacích metod (ultrazvuková vyšetření).
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít